کتاب روش ها و نظریه های تاریخ هنر اثر آن دآلوا

مشخصات محصول

  • نویسنده آن دالو
  • مترجم دکتر آناهیتا مقبلی، سعید حسینی
  • ناشر فخراکیا
  • نوع چاپ وزیری
  • نوبت چاپ اول
  • شمارگان چاپ (تیراژ) 1000 جلد
  • تاریخ نشر 1394
  • شابک 978-964-5893-88-8

توضیحات محصول

کتاب روش ها و نظریه های تاریخ هنر

انتشارات فخراکیا منتشر کرد: شاید این پرسش بسیاری از پژوهشگران هنرهای بصری و علاقمند به نظریه باشد که چگونه می توان نظریه دریافت را در هنرهای تجسمی بکار برد؟ مفهوم خواننده تلویحی در آثار بصری چگونه است؟ مفهوم تفاوط یا تعویق که یکی از مفاهیم اصلی در تفکر شالوده شکنانه دریدا است را چگونه می توان در هنرهای بصری دنبال کرد؟ مکالمه هرمنوتیک چه معنایی در هنرهای تجسمی دارد؟ و بسیاری از پرسش های ممکن دیگر؟ کاربست نظریه در تاریخ هنر در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه بوده و پژوهشگران و مورخان هنر از اهمیت کارکرد بینارشته ای نظریه انتقادی غافل نبوده اند. نویسنده در این کتاب به معرفی برخی از مهمترین این نظریه ها پرداخته: دیدگاه آیکونوگرافی و آیکونولوژی، نشانه شناسی مارکسیست و فمنیست، مطالعات فرهنگی و نظریه های پسااستعماری، تحلیل روانکاوانه و نقد خواننده محور و دیدگاه هرمنوتیک، ساختارگرایی و پساسختارگرایی، شالوده شکنی و پسامدرنیست از مهمترین این نظریه ها هستند. بدنه اصلی کتاب که شامل فصل دوم تا پنجم می شود شرح مبسوطی از رویکردهای نظری را ارایه کرده و با انتخاب مثالهای ویژه چگونگی بکار بردن یک رویکرد خاص در مورد آنها را نشان می دهد. نویسنده در هر بخش از فصول کتاب، نحوه اقتباس و بکار بست این دیدگاه ها د رتاریخ هنر (در میان رویکردهای مذکور تنها دیدگاه آیکونوگرافی/ آیکونولوژی از درون تاریخ هنر پدیدار شده است) توسط مورخان هنر را به بحث گذاشته و با ارایه نمونه و طرح زنجیره سوالات پیرامون آنها با توجه به رویکرد مورد نظر، روشی قابل فهم از کاربست نظریه پیش رو مخاطبان قرار می دهد. آن دالوا استادیار تاریخ هنر و مطالعات زنان در دانشگاه کنکتیکات است. هنر پاسفیک و اصول تاریخ هنر از دیگر آثار اوست. فروشگاه اینترنتی کتاب آور

تاریخ هنر

450,000تومان