101 مدیریت نگرش

(0)
22,500تومان
تولید کننده: سلسله مهر
کد محصول: کتاب مدیریت
موجودی 2 تا 3 روز دیگر
دیده شده 1313 بار

OverView

کتاب 101 مدیریت نگرش

اﻧﺘﺸﺎرات سلسله مهر منتشر کرد:

جان ماکسول یکی از بزرگترین متخصصان آمریکایی در زمینه مدیریت و رهبری است. او همه ساله برای صدها هزار نر سخنرانی می کند و ...